Лечебен масаж


Лечебен масаж
М
Масажът е пасивен метод на Кинезитерапията. Още от дълбока древност той се прилага с лечебна цел като използва различни похвати, чрез които предизвиква в организма на човека редица промени за благоприятно повлияване на болестния процес и нормализиране на болестно променените функции на организма.
Лечебният масаж представлява симбиоза от различни техники, повлияни от китайския, класическия, съединително-тъканния, сегментарно-рефлексорния масаж и акупресурата.
Целта му е трайно да премахне дискомфорта, като ефектът се усеща още след първата процедура.
Лечебният масаж се прилага чрез индивидуален подход спрямо конкретните проблеми на всеки един клиент.
 

 

Лечебен масаж