Калолечение


Калолечение

Калта представлява природен продукт, формиран от органични и неорганични съединения с участието на различни химични, биологични и микробиологични процеси в лиманно езеро. Калта се отличава със своята финна структура, висока пластичност, алкална реакция и миризма на сероводород.

Същността на калолечението се свежда до комплексното въздействие на всички фактори на лечебната кал, между които основна роля играят термичния, химичния и механичния фактор.
Лечебните фактори оказват специфично действие върху организма предимно по нервно-рефлекторен път, с отключване на интимни адаптивни реакции, при които най-важно участие имат ендокринните механизми и хипоталомо-хипофизно адренокортикални, хипофизо-тиреоидно, симпатико-адренална вериги.
Под въздействието на лечебните кални процедури настъпва значително активиране на метаболитните процеси.

Калолечение