Минерална вода


Минерална вода
М

Минералната вода на Кранево е известна отвъд пределите на България, а благоприятното въздействие и лечебните свойства на тази вода са познати от хилядолетия.

В басеините на балнеохотел ТЕРМА ПАЛАС ще бъде използвана  минералната вода от находище в близост до резерват Балтата. Изворите са с голям дебит и оптималната им температура благоприятства използването на 100% минералната вода за лечебни процедури без да е необходимо да се с разрежда със студена вода. Често, при ползването на минерална вода с по-висока температура, тя се смесва със студена вода, която обикновено не е минерална, за да се достигне комфортна температурна зона и това намалява лечебните свойства на самата минерална вода.

Минералната вода идва от дълбочина 700 м, което гарантира нейната чистота. Тя има много ясно изразен противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект; подобрява обмяната на веществата и е подходяща за лечение на болки в гърба и гръбначния стълб.

 

ЕКСПЕРТНА БАЛНЕОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ СОНДАЖ  № 8, С. КРАНЕВО,

МЕСТНОСТ “ДОЛИНАТА”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ.

 
Минералната вода от сондаж № 8, с.Кранево, местност „Долината”, общ. Балчик, обл. Добрич, се характерезира като хипотермална - 23,9С, минерализирана, с обща минерализация - 667,2 мг/л.; хХидрокарбонатно-хлоридна, натриево-калциево-магнезиева, без санитарно-химични признаци на замърсяване, съгласно Протокол № 196/11.10.2013 г. на Специализирана лаборатория за анализ на минерални води.                                                                                                                                                      
Показателите от микробиологичното изследване /Протокол № 214/13.10.2013 г. на Специализирана лаборатория за анализ на минерални води/ са в граници на нормата за минерални води. Съгласно Протокол от изпитване 01-1584/25.12013 на Централната лаборатория-01 на ИАОС към МОСВ, радиологичните параметри съответват на изискванията посочени в Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите /обн. В ДВ, бр.79/1987 г., последни изм. ДВ. Бр. 70/2004 г./ и на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води /обн. ДВ., бр. 87/2007 г. и последни изм. ДВ. Бр. 15/2012г./                                                                                                
Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода от сондаж №8, с. Кранево, местност „Долината”, общ. Балчик, обл. Добрич, се определят от минерализацията и наличието на хидрокарбонатни, хлорни, натриеви, калциеви и магнезиеви йони, както и от наличието на метасилициева киселина в колоидално състояние.                                                                      
.                                                                                                    
На базата на физико-химичния анализ и проведените клинико-експериментални проучвания с подобни минерални води считаме, че водата от сондаж №8, с. Кранево, местност „Долината”, общ. Балчик, обл. Добрич, е ПОКАЗАНА за:
 
 
1. Инхалационно лечение - при хронични неспецифични заболявания на горни и долни дихателни пътища.
 
2. Външно балнеолечение .
21. Дегенеративни и възпалителни /в ремисия/ ставни заболявания; артрозоартрити, спондилартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.
2.2. Заболявания на периферната нервна система: дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.
2.3. Ортопедични заболявания: за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния.
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за външно балнеолечение:
Специфични заболявания
Инфекциозни заболявания
Заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи
Онкологични заболявания
ХИБС - с ритъмни нарушения
Епилепсия
 
3. Спортно възстановителна дейност .
Използването на минералната вода от сондаж №8, с. Кранево, местност „Долината”, общ. Балчик, обл. Добрич, е възможно при системен химичен, микробиологичен, санитарно-хигиенен и при необходимост и радиологичен контрол. 

Състав на минералната вода

 

Аниони

 

 

1

Хлориди (Cl)

mg/l

104.60

2

Хидрогенкарбонати (HCO3)

mg/l

347.80

3

Сулфати (SO4)

mg/l

23.25

4

Нитрати (НО3)

mg/l

<5,00

 

Катиони

 

 

1

Калций (Ca)

mg/l

55,11

2

Магнезий (Mg)

mg/l

22,50

3

Натрий (Na)

mg/l

82,03

4

Калий (K)

mg/l

4,14

5

Желязо (Fe)

mg/l

0,28

 

Микрокомпоненти

 

 

1

Бор (В)

mg/l

0.238

2

Барий (Ва)

mg/l

0.109

3

Кадмий (Cd)

mg/l

<0.050

4

Цинк (Zn)

mg/l

0.074

 


 Сондаж - Терма Вилидж

360 panorama
Минерална вода Минерална вода Минерална вода Минерална вода Минерална вода